DRAMA te gast bij live podcastopname AI voor Moraalridders

· Nieuws

Onderzoeker Coert van Gemeren van Hogeschool Utrecht was namens DRAMA te gast bij een interactieve live-opname van de podcast "AI voor Moraalridders". Het evenement werd georganiseerd door AI voor Moraalridders in samenwerking met het DRAMA-project.

In deze boeiende live-aflevering van de 'AI voor Moraalridders'-podcast, geleid door René van Gasteren, werden experts op het gebied van AI en ethiek van de Hogeschool Utrecht en Hiro samengebracht. Ze bespraken de impact van AI-ethiek in het dagelijks leven en behandelden onderwerpen als aanbevelingssystemen, gezichtsherkenning, fraudeopsporing, ChatGPT en diversiteit.

De groeiende invloed van kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmes in ons dagelijks leven is niet te onderschatten. Van het aanbevelen van films op streamingdiensten tot het bepalen van de optimale route in navigatiesystemen, AI neemt steeds vaker beslissingen met directe gevolgen. Maar wat gebeurt er als deze beslissingen fouten bevatten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen eerlijk en gelijk behandeld wordt?

DRAMA

Het DRAMA-project, waaraan onderzoeker Coert van Gemeren verbonden is, speelt een belangrijke rol in het ontwerpen van verantwoorde AI voor mediatoepassingen. Het project richt zich op het bevorderen van ethische en transparante inzet van AI in de media-industrie, met speciale aandacht voor privacy, bias en sociale impact. Door middel van onderzoek en discussies met experts en het publiek draagt het DRAMA-project bij aan het vergroten van verantwoordelijkheid en ethisch bewustzijn bij de ontwikkeling en implementatie van AI-technologieën.

Live podcastopname

De interactieve live-opname van de 'AI voor Moraalridders'-podcast bood een platform waar belangrijke vragen en zorgen met betrekking tot AI en ethiek besproken konden worden. Dit evenement stelde zowel experts als het publiek in staat om gezamenlijk na te denken over de impact van AI-technologieën op onze samenleving en over stappen die genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat deze technologieën verantwoord en ethisch worden toegepast.

Wil je meer weten over het DRAMA-project en de discussie tijdens de live-opname van de podcast? Luister dan hieronder naar de podcastaflevering en ontdek hoe AI-ethiek ons dagelijks leven beïnvloedt.