• Over DRAMA

 • Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in media-organisaties. Veel media-organisaties worstelen met de vraag hoe ze verantwoord met AI-toepassingen om moeten gaan. Door middel van het DRAMA-project onderzoeken we hoe je media-organisaties kan ondersteunen en begeleiden bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisaties.

  Doel

  Het doel van dit project is om media-organisaties te ondersteunen en begeleiden bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisaties en bij het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van verantwoorde AI-toepassingen, door domeinspecifieke ethische instrumenten te ontwikkelen.

  Aanpak

  Dit gebeurt aan de hand van drie praktijkcasussen die zijn aangedragen door media-organisaties:

  • pluriforme aanbevelingssystemen;
  • inclusieve spraakherkenningssystemen voor de Nederlandse taal;
  • collaboratieve productie-ondersteuningssystemen.

  De ontwikkeling van de ethische instrumenten wordt uitgevoerd met een Research-through-Design aanpak met meerdere iteraties van informatie verzamelen, analyseren prototypen en testen.

  Resultaten

  De beoogde resultaten van dit praktijkgerichte onderzoek zijn:

  1. nieuwe kennis over het ontwerpen van verantwoorde AI in mediatoepassingen;
  2. op media toegespitste ethische instrumenten;
  3. verandering in de deelnemende mediaorganisaties ten aanzien van verantwoorde AI door nauwe samenwerking met praktijkpartners in het onderzoek.
 • Wil je meer weten?

  Neem contact met ons op!

  Alle berichten
  ×