Consortiumbijeenkomst DRAMA onthult vooruitgang en uitdagingen bij AI in de media

· Nieuws

Op woensdag 24 mei vond de consortiumbijeenkomst plaats voor het onderzoeksproject DRAMA (Designing Responsible AI for Media Applications), waarbij belangrijke mediapartijen en kennisinstellingen samenkomen om de voortgang en uitdagingen op het gebied van AI in de media te bespreken. Vertegenwoordigers van NPO, VPRO, Beeld & Geluid, RTL, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht deelden hun inzichten tijdens deze bijeenkomst.

NPO

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende belangrijke thema's en projecten gepresenteerd. NPO heeft gewerkt aan het gebruik van AI voor de zogenaamde 'discovery desks' en heeft een validatie- en groeifase doorlopen om ideeën met gebruikers te testen en op grotere schaal te implementeren. Ze benadrukten de drie cruciale vragen "Is it desirable? Is it feasible? Is it viable?" bij het beoordelen van AI-toepassingen. Daarnaast vertelde Sarah van der Land (NPO) over AI in de 'media value stream', waarbij AI wordt toegepast in de stappen van creatie, postproductie, aggregatie, distributie en consumptie. Ook spraak en gezichtsklonen werden genoemd als gebieden waarin publieke waarde moet worden gecreëerd, evenals het belang van het zelf ontwikkelen van ideeën om minder afhankelijk te zijn van grote techbedrijven.

Sarah van der Land, NPO

Sarah van der Land (NPO) vertelt over de AI-ontwikkelingen binnen de NPO.

 

VPRO

Geert-Jan Strengholt (VPRO) deelde de ervaringen van VPRO met AI-toepassingen vanuit hun programma "Tegenlicht". Hij merkte op dat AI steeds belangrijker is geworden binnen hun productieproces, waardoor ze zich meer richten op de mogelijkheden ervan. Een aankomende uitzending van Tegenlicht op 5 juni zal een economisch perspectief op AI belichten, waarbij zowel positieve toekomstscenario's als de keerzijde van de AI-industrie worden besproken. VPRO heeft zelfs een speciale AI-redactie opgericht om de impact van AI in hun programma's te waarborgen. Ze benadrukten ook de urgentie om AI vanuit een journalistiek oogpunt te benaderen.

Geert-Jan Strengholt, VPRO

Geert-Jan Strengholt (VPRO) over de AI-redactie van de VPRO.

 

Beeld & Geluid

Beeld & Geluid heeft AI op verschillende manieren ingezet, waaronder zoeken, data-analyse en het genereren van nieuwe data. In samenwerking met VPRO hebben ze gewerkt aan het vindbaar maken van tegenlichtprogramma's en generative interfaces om koppelingen te maken met andere erfgoedprojecten. Daarnaast organiseerde Beeld & Geluid een workshop binnen het DRAMA-project waarin verschillende onderwerpen werden besproken, zoals het zelf ontwikkelen van AI-tools versus inkopen, ethiek, samenwerking met kleine en grote bedrijven en het belang van expertise en 'skin development'. Ze benadrukten ook enkele speerpunten om naar uit te kijken, zoals 'procurement' richtlijnen, inzet van generatieve AI, transparantie en menselijk kapitaal.

Kelly Hazejager en Johan Oomen, Beeld & Geluid

Kelly Hazejager en Johan Oomen (Beeld & Geluid) presenteren hoe Beeld & Geluid kunstmatige intelligentie inzet.

 

RTL

RTL presenteerde verschillende toepassingen van AI binnen hun organisatie, waaronder het optimaliseren en schalen van bedrijfsprocessen, personalisatie van content en diepgaand begrip van hun content. Ze hebben zelfgebouwde modellen gebruikt voor spraak- en tekstverwerking, automatische vertaling en het genereren van trailers. Bovendien hebben ze het TAIM (Trustworthy AI for Media Lab) opgericht, dat zich richt op personalisatie en optimalisatie van advertenties.

Daan Odijk, RTL

Daan Odijk (RTL) presenteert de applicaties van AI bij RTL.

 

Hogeschool van Amsterdam

Naast de mediabedrijven presenteerden de kennisinstellingen ook hun onderzoek en samenwerkingen. De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met RTL onderzoek gedaan naar inclusieve spraakherkenning. Ze hebben verschillende ASR-systemen geëvalueerd en concludeerden dat Whisper betere prestaties leverde dan Wav2vec2 voor alle groepen. Hogeschool Rotterdam heeft gewerkt aan het thema personalisatie versus pluriformiteit en onderzocht hoe personalisatie kan worden toegevoegd aan media-uitingen. Hogeschool Utrecht heeft samengewerkt met RTL aan projecten zoals Video Thumbnail Selection en Video Trailer Generator.

Marcio Fuckner en Sophie Horsman, Hogeschool van Amsterdam

Marcio Fuckner en Sophie Horsman (HvA) delen de tussentijdse onderzoeksresultaten met de andere DRMA-leden.

 

De consortiumbijeenkomst van DRAMA werd afgesloten met een discussie over het ethisch gebruik van AI in de media, waarbij de deelnemers zich richtten op verantwoorde en ethische benaderingen van AI-toepassingen.

Vooruitgang in de toepassing van AI

Het delen van kennis en samenwerking tussen mediapartijen en kennisinstellingen tijdens de consortiumbijeenkomst van DRAMA biedt een waardevol platform voor het bevorderen van verantwoord en ethisch gebruik van AI in de media. Het project toont aan dat er vooruitgang wordt geboekt in de toepassing van AI, maar dat er ook uitdagingen zijn, zoals het waarborgen van inclusiviteit, het verminderen van bias en het vergroten van transparantie. Het streven naar een verantwoorde benadering van AI in de media zal naar verwachting de kwaliteit en impact van mediatoepassingen verbeteren en bijdragen aan een evenwichtige en betrouwbare informatievoorziening aan het publiek.