Verwacht: november 2023

Naar verwachting wordt in november 2023 hier een handleiding gedeeld voor mediaprofessionals met advies over inbedding van de ontikkelde instrumenten in de beroepspraktijk.